Ungston 

 Luna


Född: -16
E. Epol RS 371 U. Allgunnens Dolly RS 7558
Utställd med flertalet guld på utställning. Erhöll dubbelguldsdiplom 2019.

 

Gullsmyras Merida

Född: -17
E. Sandbackas Grus RS 626 U. Änglahöjdens Joyce RS 6857
Utställd med 40 poäng och champion-titel

 

 

Lundstorps Framboises

Född: -18
E. Ekstrands Hiawatha RS 548 U. Lundstorps Blond RS 6260

Lundstorps Love Affair
Född: -18
E. Lundstorps Edelman RS 712 U. Knekthedens Pensacola RS 6261

 

Unghingstar

 

Kane v.d. Winterdijk

Född: -16
E. Alves v. Veldzicht U. Lois Lane v.d. Winterdijk